Jakie problemy ortodontyczne można skorygować u ortodonty w Wieliczce?

ortodonta wieliczka

Ortodoncja to dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem i korekcją wad zgryzu. Ortodonta w Wieliczce może pomóc w skorygowaniu szerokiego zakresu problemów ortodontycznych, w tym zgryzu otwartego, zgryzu nadmiernie zamkniętego, zgryzu nieproporcjonalnego, zgryzu nieprawidłowo ustawionego, zgryzu asymetrycznego i wielu innych. 

Zgryz otwarty

Zgryz otwarty jest jednym z najczęstszych problemów ortodontycznych. Polega na tym, że między górną a dolną szczęką istnieje przerwa. Może to być spowodowane brakiem lub niewystarczającą ilością zębów, a także nadmierną aktywnością mięśni twarzy. Ortodonta w Wieliczce może skorygować ten problem poprzez użycie aparatu ortodontycznego lub innych metod leczenia.

Zgryz nadmiernie zamknięty

Zgryz nadmiernie zamknięty jest odwrotnością zgryzu otwartego. Polega na tym, że górna i dolna szczęka są blisko siebie, co powoduje trudności w otwieraniu ust. Może to być spowodowane przez nadmierną aktywność mięśni twarzy lub brakiem lub niewystarczającą ilością zębów. Ortodonta w Wieliczce może skorygować ten problem poprzez użycie aparatu ortodontycznego lub innych metod leczenia.

Zgryz nieproporcjonalny

Zgryz nieproporcjonalny polega na tym, że górna i dolna szczęka mają różne rozmiary lub kształty. Może to być spowodowane przez brak lub niewystarczającą ilość zębów lub przez nadmierną aktywność mięśni twarzy. Ortodonta w Wieliczce może skorygować ten problem poprzez użycie aparatu ortodontycznego lub innych metod leczenia.

Zgryz nieprawidłowo ustawiony

Zgryz nieprawidłowo ustawiony polega na tym, że górna i dolna szczęka są ustawione w różnych pozycjach. Może to być spowodowane przez brak lub niewystarczającą ilość zębów lub przez nadmierną aktywność mięśni twarzy. Ortodonta w Wieliczce może skorygować ten problem poprzez użycie aparatu ortodontycznego lub innych metod leczenia.

Zgryz asymetryczny

Zgryz asymetryczny polega na tym, że górna i dolna szczęka mają różne kształty lub rozmiary. Może to być spowodowane przez brak lub niewystarczająca ilość zębów lub przez nadmierna aktywność mięśni twarzy. Ortodonta w Wieliczce może skorygować ten problem poprzez użycie aparatu ortodontycznego lub innych metod leczenia.

Inne problemy ortodontyczne

Ortodonci w Wieliczce mogą również pomóc w skorygowaniu innych problemów ortodontycznych, takich jak: brak równomiernego rozłożenia zębów, brak równomiernego rogowacenia siê, brak równomiernego rogowacenia się na bocznych, brak równomiernego rogowacenia siê na górnym i dolnym łuku, brak równomiernego rogowacenia się na bocznym i górnym łuku oraz inne problemy.

Ortodonci w Wieliczce mogà pomoc w skorygowaniu szerokiego spektrum problemów ortodontycznych, od prostego do bardziej skomplikowanych. Mogà one obejmowaç takie problemy jak: zgryzy otwarte, zamknięte, nieproporcjonalne, asymetryczne i inne problemy ortodontyczne. Aby dowiedzieç siê wiêcej na temat tego jak ortodonci mogà pomoc w skorygowaniu Twoich problemów ortodontycznych, skonsultuj siê ze swoim lekarzem stomatologiem.