Co to jest dygestorium laboratoryjne – zastosowanie i charakterystyka

szafka laboratoryjna

Dygestorium laboratoryjne to zamknięta komora z wentylacją wyciągową, stosowana przy pracy z lotnymi substancjami niebezpiecznymi. Praca w laboratoriach i salach lekcyjnych wymaga instalacji tego sprzętu.

W jaki sposób projektuje się i eksploatuje dygestoria laboratoryjne?

szafka laboratoryjna

Dygestorium laboratoryjne wyposażone jest w instalację gazową, elektryczną i wodną oraz przezroczystą ściankę. Blat roboczy wykonany jest z materiałów odpornych na działanie środków chemicznych. Powietrze usuwane jest z dygestorium laboratoryjnego w sposób grawitacyjny (naturalny) lub mechaniczny, w zależności od prowadzonych procesów.

Szafy te posiadają specjalne otwory wyciągowe, które są połączone z dygestorium, które z kolei jest połączone z centralnym dygestorium. Jeśli wymagany jest jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa przy przechowywaniu substancji, do produktu można dodać dodatkowy okap w dolnej części.

Co to jest i do czego służy dygestorium laboratoryjne?

Dygestorium laboratoryjne to metalowa szafka laboratoryjna, która jest niezbędna do przeprowadzania badań i różnorodnych procesów technicznych w laboratorium. Jest to rodzaj lokalnego, półotwartego systemu odciągu powietrza.

Istnieją dwa główne powody stosowania dygestoriów:

  • Zminimalizowanie szkodliwego wpływu agresywnych odczynników i substancji toksycznych na osoby pracujące w laboratorium;
  • Aby zapobiec wydostawaniu się niebezpiecznych substancji poza laboratorium.

Zasada działania i konstrukcja

Substancje niebezpieczne są odsysane w dygestorium za pomocą wyciągu z dygestorium. Ilość powietrza usuwanego z dygestorium zależy od temperatury panującej wewnątrz urządzenia i toksyczności substancji, o których mowa.

Wyposażenie szafek może zależeć od rodzaju badań laboratoryjnych. Na przykład, wyposażenie może często obejmować panele grzewcze, doprowadzenie wody i struktury ochrony przeciwwybuchowej.