Czynniki wywołujące depresję

dziurawiec4Niezależnie od specjalizacji, każdy lekarz zaczyna leczenie od postawienia diagnozy. Następnie zaś, próbuje on znaleźć przyczynę choroby. Jeśli mu się to bowiem nie uda, leczenie będzie bardzo trudne. Problem pojawia się, kiedy nie sposób znaleźć przyczyny pojawienia się choroby.

Depresja – co ją wywołuje?
Generalnie, ludziom często wydaje się, iż depresja wywoływana jest po prostu przez jakieś traumatyczne wydarzenia życiowe. Jednakże, warto zauważyć, że nie każdy przeżywszy jakieś traumatyczne wydarzenie zaczyna chorować na depresję. Ponadto, nadal nie tłumaczy to, jakie konkretnie procesy mózgowe sprawiają, że cierpimy z powodu depresji.

Leczenie bez poznania przyczyny
Jak się okazuje, pomimo, iż lekarze nie do końca wiedzą, dlaczego właściwie depresja pojawia się u niektórych pacjentów, potrafią oni ją leczyć. Być może nie jest to leczenie tak skuteczne jak byśmy chcieli, jednak nie jest z tą skutecznością najgorzej. Okazuje się bowiem, że niektóre leki, zarówno leki ziołowe, jak i leki z bardziej złożonymi substancjami czynnymi poprawiają stan zdrowia pacjentów z depresją. Nie do końca wiadomo dlaczego tak jest, jednak poprawa zdrowia po zażywaniu leków ziołowych oraz leków podwyższających poziom serotoniny w mózgu jest faktem.