Nasiona konopi przeznaczone wyłącznie do uprawy

Konopie kojarzą się w Polsce jednoznacznie z marihuaną i jej odurzającymi właściwościami. Jest to sposób odbioru tej rośliny utrwalony w kilku ostatnich dziesięcioleciach. Okazuje się jednakże, że w czasach młodości naszych dziadków i pradziadków konopie były popularną rośliną uprawną, spotykaną praktycznie w każdej miejscowości. Oczywiście mowa o konopiach włóknistych, a nie o ich indyjskiej odmianie.

Nasiona do legalnej uprawy konopi

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani dopuszcza nadzorowaną uprawę konopi w naszym kraju. Wiedza na ten temat dla wielu osób może być szokiem, ale przepisy prawne rzeczywiście dają taką możliwość, obwarowując ją jednakże wieloma obostrzeniami, w tym koniecznością uzyskania stosownego zezwolenia na uprawę ze strony organów gminy, na terenie której zlokalizowana będzie uprawa.

Jednym z warunków uzyskania takiego zezwolenia jest zastosowane do uprawy nasion konopi specjalnie wyselekcjonowanych odmian tej rośliny, o minimalnej zawartości substancji odurzających w jej suszu. Dzięki takim warunkom istnieje w praktyce niskie ryzyko wykorzystania takiej uprawy w celu zajmowania się przy okazji również hodowlą konopi o wysokiej zawartości odurzającego THC.

Nasiona konopi pod specjalnym nadzorem

Jeśli uprawa konopi poddawana jest szczegółowym kontrolom, to podobnie musi się dziać także z kwestia pozyskiwania nasion. Państwowe organy zajmujące się walką z narkomanią i uzależnieniami czuwają nad tym, aby w obrocie nie pojawiały się nasiona konopi o dużej zawartości uzależniających związków. Wskutek ich działalności corocznie publikowana jest lista odmian konopi włóknistych, których nasionami wolno handlować.