Odmiany marihuany. Cannabis sativa.

odmiany marihuany

Ze względu na dokonania szwedzkiego przyrodnika i lekarza Karola Linneusza konopie siewne, określa się niekiedy nazwą Cannabis Linnaeus.  Prace tego odkrywcy i geniusza w dziedzinie prowadzonych przez siebie badań naukowych, sprawiły, że konopie siewne, pomimo pokrewieństwa i podobieństw, uznaje się za odrębny gatunek w rodzinie roślin konopiowatych. Czym szczególnym się wyróżniają Cannabis sativa? 

CANNABIS SATIVA LINNAEUS.

Po pierwsze, zdefiniujmy, żeby w następstwie już nam się to nie myliło. Odrębnym gatunkiem są Cannabis sativa Linnaeus, lecz konopie siewne jako kategoria, ujęta systematyczni, zawiera w sobie więcej typów, rodzajów, odmian i gatunków roślin konopiowatych. Samą Cannabis Linnaeus, spotkać możemy w jej postaci rodowitej, w górach Ałtaj, Tienszan, na Zakaukaziu oraz w Afganistanie. Jest ona rośliną uprawną i hoduje się ją w sposób zorganizowany, w różnych częściach świata. Zdarza się, że Cannabis Linnaeus, ulega zdziczeniu, lub przyjmuje postać efemerofity (konopi siewnej) lub też kenofity (konopi dzikiej). Pojęcie efemerofit, dosłownie oznacza, gatunek roślin obcego pochodzenia, który przypadkowo, zostały zawleczone, do miejsca i środowiska sobie obcego. 

 MOŻLIWOŚCI WEWNĄTRZGATUNKOWE KONOPI SIEWNEJ. 

Natomiast kenofit lub też neofit, to obcy gatunek, który zadomowił się na stałe w obcym wcześniej dla siebie otoczeniu, stając się przez to np., taksonem lub antropofitą. Zatem obcość gatunkowa konopi siewnej, jaką zauważył i wyodrębnił Karol Linneusz w XVIII wieku, polega w zasadzie na tym, że konopie, nie były w tamtym okresie, gatunkiem rodzimym Europy. Dodatkowo kolejny wniosek, jaki się może nam nasunąć, to fakt, że ta odmiana marihuany jako taka, jest raczej wrażliwa na przebywanie na nie swoim terytorium, ponieważ, uruchamia swoje zdolności dostosowawcze, które umożliwiają jej powolną mutację oraz w konsekwencji, zmianę pierwotnej postaci. Przybieranie wygląd swoich pobratymców, na obcym dla siebie obszarze, świadczyć może o tym w sposób oczywisty. Jak państwo widzicie, konopie są roślinami dosyć skomplikowanymi, jeśli chodzi o ich cechy charakterystyczne i często niespotykane możliwości gatunkowe. Stąd zainteresowanie rodziną konopiowatych, nikogo nie powinno zbytnio zaskakiwać.